Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Charakteristika silového trojboje

Silový trojboj je samostatné sportovní odvětví se zcela specifickým cílem dosáhnout co největšího rozvoje síly pro získání nejvyšších výkonů v jednotlivých disciplínách při současném působení na postavu, na upevnění zdraví, zvyšování celkové kondice a rozvíjení morálních a volných vlastností.

Disciplíny silového trojboje

Silový trojboj se skládá ze tří disciplín, které jsou voleny tak, aby co nejvíce prověřily sílu celého těla. V každé disciplíně má závodník právo na tři pokusy, z nichž nejlepší se započítává do celkového výsledku trojboje, který určuje pořadí závodníků v soutěži. Závodník musí k jednotlivým pokusům přistupovat maximálně koncentrovaný. I když doba vykonávání vlastního sportovního výkonu v jednom pokusu není u soutěžních disciplínách dlouhá, činí 4 - 9 sekund, musí závodník krátkodobě vyvinout maximální úsilí nutné pro překonání hraničních zátěží, což klade enormní nároky na psychickou a fyzickou připravenost sportovce.Sportovním náčiním, se kterým závodníci soutěží v jednotlivých disciplínách, je nakládací činka, jejíž hmotnost je v průběhu soutěže zvyšována v souladu s pravidly silového trojboje.

Dřep

Při výkonu tohoto cviku převezme závodník činku ze stojanů a zaujme vzpřímený postoj tak, aby osa činky spočívala na trapézovém svalu. Na znamení rozhodčího vykoná závodník hluboký dřep, při kterém se bod ve kterém přechází stehno v trup dostal minimálně na úroveň horní části kloubu kolenního. Potom přejde zpět do výchozího postavení /s napjatýma nohama/ a vyčká na povel rozhodčího, po němž činku odloží zpět na stojany. Během výkonu cviku nesmí závodník změnit polohu chodidel, učinit ve dřepu hmit nebo se odrazit stehny od lýtek.Při výkonu dřepu s činkou na ramenou dochází k posilování především čtyřhlavého svalu stehenního spolu s ostatními svaly stehna a svalů hýžďových, a do pohybu jsou rovněž zapojeny vzpřimovače trupu.

Benčpres (tlak v lehu na lavici)

V této disciplíně se soutěží na lavici přesně předepsaných rozměrů. Závodník leží na zádech, nohy pokrčené v kolenou, chodidla opřena o podlahu. Činku převezme ze stojanů nebo od pomocníků do napjatých paží a na povel rozhodčího ji spustí plynulým pohybem na hrudník. Po viditelné pauze činku vytlačí zpět do předpažení /do napjatých paží/ a na povel rozhodčího odloží činku zpět na stojany. Při výkonu cviku se činka drží nadhmatem. Maximální povolené šíře úchopu, měřeno mezi palci, činí 81 cm. Během výkonu cviku nesmí nadzvednout pánev, změnit polohu nohou nebo činku odrazit od prsou. Tlak musí být vykonán oběma rukama současně, nesmí dojít ke stočení těla na lavici.Při výkonu tlaku v lehu na lavici jsou posilovány svaly prsní, deltové, tricepsy a široký sval zádový.

Mrtvý tah

Při výkonu mrtvého tahu leží činka vodorovně před chodidly závodníka. Výkon spočívá v plynulém zdvižení činky vzpřímením trupu a napnutím nohou. Po dokončení zdvihu jsou nohy v kolenou napjaty, ramenní osa vodorovná, ramena stažena vzad. Úchop činky je libovolný, vzdálenost chodidel od sebe je rovněž libovolná. Po ukončení pokusu musí závodník vyčkat na povel vrchního rozhodčího a teprve potom smí odložit činku na podlahu, přičemž úmyslné odhození činky z výše nad koleny je klasifikováno jako neplatný pokus. Při výkonu mrtvého tahu jsou posilovány především vzpřimovače trupu, sval trapézový a svalstvo nohou.

Silový trojboj patří mezi nejtypičtější silové sporty; v jednotlivých disciplínách dominují na prvém místě silové dispozice závodníka, a až na druhém místě technika cviku. Pravidla silového trojboje nepovolují dopomáhání při výkonu jednotlivých disciplín a vyžadují spíš izolovaný pohyb. Vrcholových výkonů v tomto sportovním odvětví dosahují sportovci s mimořádnými silovými dispozicemi, s nejlepšími morfologickými a morálně volními vlastnostmi, jejichž fyziologický mechanismus je vysoce výkonný a přesně se doplňující. Velmi důležitým faktorem je projev vysoké úrovně nervové soustavy a nervosvalové koordinace, jejíž úroveň je u začátečníků nízká a vlivem náročného tréninku se zvyšuje a rozvíjí. Rozvoj základní pohybové složky, síly, je vlastní náplní převážné většiny tréninkových jednotek, i když tréninkové metody, principy a prostředky jsou rozmanité.